بندرعباس

بندرعباس

بهروز که در چالش نصیحت باجناق خود قرار گرفته، خود به دلیل بچه‌دار نشدن مجبور به ازدواج مجدد شده که در پی آن…

مشاهده فیلم

وقت بزرگ شدنه

وقت بزرگ شدنه

صدری پیر پسری است که با اسد در یک کار شریک هستند. صدری عاشق ناهید می‌شود اما ناهید، قطع ارتباط با اسد را شرط اصلی ازدواج می‌داند و…

مشاهده فیلم

پسر آسمانی

پسر آسمانی

یک زوج جوان تصمیم می‌گیرند از پرورشگاه پسری را به فرزندی قبول کنند. آن‌ها از میان فرزندان آنجا، پسری به نام منرو (علی صادقی) را انتخاب می‌کنند اما این پسر…

مشاهده فیلم

انتقام مافیایی

انتقام مافیایی

این فیلم راجع به یک نظامی بازنشسته است که به‌طور تصادفی درگیر واقعه‌ای می‌شود و به‌مرورزمان متوجه می‌شود این واقعه همان بود که سال‌ها انتظارش را می‌کشید و…

مشاهده فیلم

چگونه میلیاردر شدم

چگونه میلیاردر شدم

رضا مشکلات مالی فراوانی دارد و به دنبال پولدار شدن است ناخواسته وارد خانه‌ای جادویی می‌شود و…

مشاهده فیلم