پاپیتال

پاپیتال

مریم زادمهر وکیل موفقی است. یکی از موکل‌های او به نام عطیه توسط همسرش جلیل که مشکوک به بیماری پارانویاست کتک می‌خورد. زادمهر حکم طلاق عطیه را از دادگاه می‌گیرد و جلیل درصدد انتقام از او برمی‌آید و...

مشاهده فیلم

پا‌پیتال

پا‌پیتال

مریم زادمهر وکیل موفقی است. یکی از موکل‌های او به نام عطیه توسط همسرش جلیل که مشکوک به بیماری پارانویاست کتک می‌خورد اما...

مشاهده فیلم

مرگ کسب و کار من است

مرگ کسب و کار من است

سه جوان فقیر روستایی به‌منظور امرارمعاش خانواده‌های خود، مجبور می‌گردند از دکل فشارقوی برق روستا دزدی کنند. ناگهان یکی از آن‌ها به نام یوسف توسط برق کشته می‌شود اما…

مشاهده فیلم

هما

هما

زنی به همراه نامزد تحمیلی از سمت خانواده قصد مهاجرت به کانادا دارد ولی در طی ملاقاتی کاری، دل‌بستگی‌ای نسبت به مردی دیگر پیدا می‌کند و بین مهاجرت و ماندن مجبور به تصمیم‌گیری می‌شود تا اینکه...

مشاهده فیلم

پرنده کوچک خوشبختی

پرنده کوچک خوشبختی

ملیحه براثر ضربهٔ روحی در کودکی قدرت تکلم را ازدست‌داده است و با یادآوری گذشته دچار تشنج عصبی می‌شود و...

مشاهده فیلم