ابراهیم در گلستان

ابراهیم در گلستان

گوشه‌ای از زندگی حضرت ابراهیم و مبارزه او بر ضد بت پرستی را روایت می‌کند.

مشاهده فیلم

فراموشی

فراموشی

 دختری به نام مستانه که در چهل‌وچند سالگی دچار بیماری آلزایمر شده و…

مشاهده فیلم

خواهر خوانده

خواهر خوانده

زنی با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود و درست وقتی‌که بیشترین نیاز را به کمک دارد توسط فردی ناشناس یاری می‌شود و...

مشاهده فیلم

قصه‌های کیش

قصه‌های کیش

جمع‌آوری کارتن از دریا شغل همسر خانواده‌ای است که زن آن خانه را به جنون کشانده و تغییر شغل همسر و انجام مراسم مذهبی چاره آن زن می‌شود تا...

مشاهده فیلم

اگر باران ببارد

اگر باران ببارد

مهتاب دانشجوی رشته معماری است. او برای تنظیم پایان‌نامه‌اش رابطه دوستانه‌ای با استاد راهنمای خود اعلاء ایجاد می‌کند این ارتباط منجر به ایجاد احساس عاشقانه یک‌سویه از طرف استاد راهنما او می‌شود، اما مانع بزرگی برای رسیدن مهتاب به اعلاء وجود دارد تا اینکه…

مشاهده فیلم