عروس زندان

عروس زندان

روایتگر زندگی مردی است که به دست همسرش کشته می‌شود. کارآگاهانی برای پی گیری ماجرا و دستگیری زن دست‌به‌کار می‌شوند و داستان با ورود افسران آگاهی روال دیگرگونه‌ای می‌یابد که…

مشاهده فیلم

جستجو در جزیره

جستجو در جزیره

کارآگاه احمدی مأمور می‌شود، تعدادی قوش را که از قاچاقچیان گرفته است به سازمان حفاظت محیط‌زیست برساند اما...

مشاهده فیلم

اوباش

اوباش

کسی نمی‌داند این شهر با مردمش چه می‌کند، مردمی که به‌سادگی به آنان می‌گوییم "اوباش" ولی بین خودشان قوانینی دارند که حرف‌هایی است شنیدنی…

مشاهده فیلم

آخرین لحظه

آخرین لحظه

در سال‌های نخست انقلاب فرازمی با سوءاستفاده از دارایی همسرش به آمریکا می‌رود و پس از مدتی با تمام شدن پول‌ها اقدام به سرقت بانک می‌کند و به ایران بازمی‌گردد اما درمی‌یابد که همسر سابقش با جوانی قرار ازدواج گذاشته است و...

مشاهده فیلم

بهانه

بهانه

جوانی شرور دل به عشقی می‌بندد که این عشق میان افکار و بازندگی روزمره در پی اتفاقاتی می‌افتد که…

مشاهده فیلم