آستریکس و عمارت فرمانروایان | Asterix and Obelix Mansion of the Gods
پویانمایی مدت زمان: 74 دقیقه سال تولید: 2014 زبان فارسی
رومیان به فرانسویان حمله کرده اند و تنها یک دهکده باقی مانده آن هم به دلیل اینکه دهکده جادوگری دارد که اکسیری تولید می کند تا افراد چندین برابر قدرتمند می شوند و می توانند جلوی رومی ها بایستند اما رومی ها…

تصاویر فیلم