ویلارد و موش‌ها

ویلارد و موش‌ها

"ویلارد" مردی جوان که با موش‌ها رابطه خاصی دارد، از آن‌ها برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده می‌کند تا اینکه…

مشاهده فیلم

آلیس در سرزمین عجایب

آلیس در سرزمین عجایب

ده سال از زمان نخستین دیدار آلیس از سرزمین عجایب می‌گذرد. آلیس اکنون دختری ۱۹ ساله، و از یک خانواده انگلیسی عصر ویکتوریایی است که برای فرار از یک پیشنهاد ازدواج در یک میهمانی، به‌دنبال خرگوش سفیدی راه می‌افتد و مجدداً سر از سرزمین عجایب در می‌آورد. و...

مشاهده فیلم