گوگوی قهرمان ۲
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 70 دقیقه سال تولید: 2011 زبان فارسی
در جزیره‌ایی بر اثر آتیش‌بازی ساکنین، ستاره‌ها روشنایی خود را از دست داده‌اند. گوگو و دوستانش به فکر می‌افتند تا راهی برای روشن شدن دوباره‌ی ستاره‌ها پیدا کنند...