گوش درازها - قسمت ۵ | Sunny Bunnies - Episode 5
پویانمایی › گوش درازها مدت زمان: 3 دقیقه سال تولید: 2015 زبان فارسی
پنج خرگوش کوچولوی رنگارنگ به نام های توربو، بیگ بو، آیریس، شاینی و هاپر ، در شهر بازی خورشید زندگی می کنند. خرگوش کوچولوها پس از حضور در میدان بزرگ سیرک نحوه استفاده از چوب جادویی را یاد می گیرند و متوجه می شوند که خنده می تواند هر طلسمی را باطل کند و…