تومباد

تومباد

در منطقه‌ای از هندوستان به نام تومباد و در دهه ۲۰ میلادی، خانواده‌ای اقدام به ساخت معبد برای اولین فرزند یکی از خدایان هند می‌کنند، فرزندی به نام هاستار که طبق افسانه‌ها نباید پرستش شود. اما پس از آن مشکلات وحشتناکی برای سه نسل از این خانواده بوجود می‌آید...

مشاهده فیلم

تاج و تخت الف ها

تاج و تخت الف ها

در آلترا که دنیای اساطیری الف ها است جنگی میان پرنسس زیبا لیا و الف تاریکی النا در گرفته است. النا جواهراتی قدرتمند را در اختیار دارد که به او تونایی حکومت بر تمام مردم آلترا را می دهد...

مشاهده فیلم

ثور: دنیای تاریک

ثور: دنیای تاریک

ثور به سرزمین خودش بازگشته تا نظم و امنیت را دوباره برقرار کند، اما در اثر یک اشتباه، یک نژاد باستانی بنام ملکیس از سرزمین‌های تاریکی برمی‌خیزند و به وسیله‌ی نیرویی …

مشاهده فیلم