آواتار: آخرین بادافزار/کتاب یکم: آب/ پسری درکوه یخ

آواتار: آخرین بادافزار/کتاب یکم: آب/ پسری درکوه یخ

این داستان به دوران گذشته برمی‌گردد که در آن دوران دنیا به چهار قدرت بزرگ به نام‌های زمین، آتش، آب و هوا تقسیم‌شده بود، در هر یک از این سرزمین‌ها افرادی با قدرت‌های خدادادی وجود داشتند که می‌توانستند المان مربوط به سرزمین خود را استفاده کنند و به آن‌ها Bender گفته می‌شد و…

مشاهده فیلم

افسانه کورا / محافظان شهر

افسانه کورا / محافظان شهر

بعد از اینکه کورا متوجه شد اونالاک یک خیانت‌کار است در برابرش ایستاد و به شهر صلح رفت تا برای همسو کردن فرمانده رایکو اقدام کند اما…

مشاهده فیلم

بره ناقلا / دوربین مخفی

بره ناقلا / دوربین مخفی

گروهی برای تهیه گزارش به مزرعه کشاورز آمده بودند، اما فیلم‌بردار گروه با صحنه عجیبی مواجه می‌شود که...

مشاهده فیلم

افسانه کورا / تولد دوباره

افسانه کورا / تولد دوباره

این سری از مجموعه آواتار: افسانه کورا شامل فصل‌های دوم، سوم و چهارم کتاب سوم تغییر، با عنوان‌های "تولد دوباره"، "ملکه خاک" و "به خطر افتاده" است.

مشاهده فیلم

آواتار: آخرین بادافزار/کتاب یکم: آب/ دنیای ارواح

آواتار: آخرین بادافزار/کتاب یکم: آب/ دنیای ارواح

این داستان به دوران گذشته برمی‌گردد که در آن دوران دنیا به چهار قدرت بزرگ به نام‌های زمین، آتش، آب و هوا تقسیم‌شده بود، در هر یک از این سرزمین‌ها افرادی با قدرت‌های خدادادی وجود داشتند که می‌توانستند المان مربوط به سرزمین خود را استفاده کنند و به آن‌ها Bender گفته می‌شد و…

مشاهده فیلم