مصرف شیشه

مصرف شیشه

حتی یک بار استفاده از موادمخدر موجب ایجاد اعتیاد می‌گردد...

مشاهده فیلم

سه شنبه ها با چرخین

سه شنبه ها با چرخین

سه‌شنبه روز بدون خودرو...

مشاهده فیلم

نختراع

نختراع

در صورت دیدن خرابی و یا شکستی لوله گاز، سریعا از آنجا دور شوید و با اداره‌ی گاز تماس بگیرید...

مشاهده فیلم

نابخردی

نابخردی

به نظر شما نابخردی چیست؟

مشاهده فیلم

خجالت

خجالت

ریختن زباله در جوی آب موجب زیاد شدن موش‌ها می‌شود...

مشاهده فیلم