پلیس‌های خشن

پلیس‌های خشن

مأمور اف‌بی‌آی به همراه تیمش به دنبال یک گروه شیاد می‌باشند که یک نمونه مهم و اولیه ربات آمریکایی را به سرقت برده‌اند و...

مشاهده فیلم