مرگساز

مرگساز

کارآگاه هری کالاهان پس از دستگیری موفقیت‌آمیز گروهی قاچاقچی مشروب، به‌فرمان رئیسش سروان مکی به دلیل رفتار خشونت آمیزش از بخش جنایی به کارگزینی منتقل می‌شود. در همین بین، گروهی اوباش به زرادخانه‌ای دستبرد می‌زنند. اما خیلی زود کالاهان به بخش جنایی بازمی‌گردد و وارد عمل می‌شود و...

مشاهده فیلم