بهشت واقعی

بهشت واقعی

پدری در شهری کوچک، پس‌ازاینکه فرزند کوچکش ادعا می‌کند که تجربه‌ای نزدیک به مرگ داشته و توانسته بهشت را حس کند، متوجه می‌شود که فرزندش اطلاعاتی در مورد روزگار قبل از تولدش دارد و...

مشاهده فیلم