عشق

عشق

"هربنس" و "رانجیت" دو تاجر ثروتمند هستند و از فقر و مردم فقیر بیزار هستند. برحسب اتفاق پسر و دختر آن دو به یک پسر مکانیک و دختری فقیر علاقه‌مند می‌شوند و...

مشاهده فیلم