پلیس‌های خشن

پلیس‌های خشن

مأمور اف‌بی‌آی به همراه تیمش به دنبال یک گروه شیاد می‌باشند که یک نمونه مهم و اولیه ربات آمریکایی را به سرقت برده‌اند و...

مشاهده فیلم

جکی و خون آشامان

جکی و خون آشامان

شاهزاده کازاف به همراه محافظش به یک کلیسا می‌روند تا شک کسی را برنیانگیزند از سوی دیگر یکی دیگر از شکارچیان خون‌آشام که ۱۵۰ خون‌آشام کشته، به طور تصادفی با کازاف آشنا می‌شود …

مشاهده فیلم