حشرات جهنمی ۱

حشرات جهنمی ۱

بیماری کشنده‌ای از طریق سوسک‌های خانگی به کودکان شهر منتقل‌شده. زن‌وشوهری که هر دو حشره‌شناس هستند، نسلی از سوسک را پرورش می‌دهند که با تولید سمی، سوسک‌های خانگی را می‌کشند. اما نژاد جدیدی از سوسک به وجود می‌آید که بسیار نگران‌کننده‌تر از قبل است تا اینکه...

مشاهده فیلم

حمله به لنینگارد

حمله به لنینگارد

داستان در مورد حمله‌ی نازی‌ها به لنینگراد در سال ۱۹۴۱ است که دولت شوروی در پی این حلمه تمامی خبرنگاران خارجی را به سمت کشورهای خود می‌فرستد اما یک خبرنگار در منطقه‌ی جنگی گیر می افتد و...

مشاهده فیلم