انتقام استاد شائولین

انتقام استاد شائولین

فرزند یک راهب برای گرفتن انتقام پدرش از یک کاهن شیطان‌صفت دو سبک متفاوت کنگ‌فو را در می‌آمیزد و...

مشاهده فیلم

شمشیر شیاطین

شمشیر شیاطین

فرقه‌های درستکار با هم علیه فرقه‌ی شیطلنی متحد شده‌اند. رئیس فرقه‌ی هواشان که بسیار بلند پرواز است تصمیم می‌گیردکه رئیس‌های دیگر فرقه‌ها را به قتل برساند... پروانه نمایش: ۱۵۵/۹۰۲۳۶۰۷

مشاهده فیلم