جن بی ایمان

جن بی ایمان

المر یک جن کوچک است که در قطب شمال زندگی می‌کند او فکر می‌کند که بد اقبال است و اعتقاد دارد که برای داشتن یک کریسمس واقعی باید یک پسر واقعی در یک دنیای واقعی باشد. به همین خاطر سوار بر سورتمه بابانوئل می‌شود و به سمت شهر حرکت می‌کند و تصمیم می‌گیرد که کریسمس را به هر ترتیبی که شده است در یک زندگی واقعی بگذراند اما... پروانه نمایش: ۱۵۵/۶۰۵۵

مشاهده فیلم