تندر گرمسیری

تندر گرمسیری

بعد از وقوع اتفاق‌هایی غیرمنتظره، گروهی از بازیگران یک فیلم جنگی پرهزینه، اجباراً تبدیل به سربازهایی می‌شوند که تا قبل، نقشش را بازی می‌کردند...

مشاهده فیلم