عشق نافرجام

عشق نافرجام

یک پسر دانشجوی سست و بی‌حال به دنبال دختر رویاهایش می‌گردد و برای به دست آوردن او به هر کاری دست می‌زند...

مشاهده فیلم

قساوت

قساوت

مردی به نام "شیکار" به‌طور مرموزی همسرش را به قتل می‌رساند اما پلیس مدرکی مبتنی بر اینکه او قاتل است در دست ندارد. وکیل "شیکار" نیز بی‌گناهی او را باور می‌کند و او هم فریب‌خورده تا اینکه...  

مشاهده فیلم