رنجرهای تگزاس

رنجرهای تگزاس

بعد از دوران جنگ‌های داخلی آمریکا در سال ۱۸۷۰، از طرف فرماندار ایالت تگزاس گروهی به نام تفنگداران برای برقراری و حفظ صلح و آرامش و مهار هرج‌ومرج در مرز ایالت تگزاس تشکیل می‌شوند. بومیان نیز در تلاش برای پس گرفتن زمینه‌های خود می‌باشند. راهزنان درصدد هجوم به مرز ایالت تگزاس هستند و هدفشان قانون‌شکنی و ازهم‌پاشی ایالت است. گروه تفنگداران برای مبارزه با راهزنان برخاسته و...

مشاهده فیلم