سرزمین اژدها

سرزمین اژدها

«پروفیون» فرد ظالمی است که می‌خواهد با همدستی زن جسور فرمانروا بر فرمانروای عادل و صلح‌طلب فائق آید ولی...

مشاهده فیلم

مرد کوچک

مرد کوچک

داستان مربوط به مرد جنایتکار قدکوتاه و کوچکی است که تازه از زندان آزادشده و قصد دارد الماسی گران‌بها را بدزدد. او موفق به این کار می‌شود اما تحت شرایط سخت و تحت تعقیب پلیس است و مجبور می‌شود آن را در کیف زنی به نام ونسا که با همسرش داریل زندگی خوبی دارد بگذارد. او پس‌ازاین درصدد بازگیری الماس می‌آید، با توجه به اینکه کالوین قدکوتاه و هیکل کوچکی دارد خود را به‌جای نوزادی جا می‌زند و به خانه‌شان وارد می‌شود...  

مشاهده فیلم