عشق

عشق

"هربنس" و "رانجیت" دو تاجر ثروتمند هستند و از فقر و مردم فقیر بیزار هستند. برحسب اتفاق پسر و دختر آن دو به یک پسر مکانیک و دختری فقیر علاقه‌مند می‌شوند و...

مشاهده فیلم

آرجون پاندیت

آرجون پاندیت

آرجون پاندیت به نیشا که یک بازیگر است بسیار علاقه‌مند است. به همین علت به افراد خودش دستور می‌دهد که نیشا را بربایند. او می‌خواهد یک جشن تولد برای نیشا بگیرد ولی به او می‌گوید...

مشاهده فیلم

پرستار اجباری

پرستار اجباری

"راهول مالهوترا" مدیر یک شرکت کسب و کار مهم است. خواهرش فوت کرده و او از خواهرزادهٔ بسیار بازیگوش خود مراقبت می‌کند.  او برای کارهایش یک پرستار استخدام می‌کند تا به او کمک کند؛ اما این پرستار... 

مشاهده فیلم

۴ دیوانه

۴ دیوانه

داستان این فیلم در ارتباط با چهار دیوانه است که داخل تیمارستان زندگی می‌کنند. روزی یکی از پرستاران آن‌ها را برای هواخوری به شهر می‌برد که بر حسب اتفاق آن‌ها پرستار را گم می‌کنند و به دنبال آن در شهر راه می‌افتند و…

مشاهده فیلم