نورم از قطب شمال - کلید پادشاهی | Norm of the North-Keys to the Kingdom
پویانمایی مدت زمان: 92 دقیقه سال تولید: 2018 زبان فارسی
نورم که اکنون پادشاه قطب شمال است، مجبور است که شهر نیویورک و خانه‌اش را نجات دهد. در این بین نورم به دلیل پاپوشی که برایش دوخته شده است از یک پادشاه تبدیل به یک مجرم می شود، جرمی که هرگز مرتکب نشده است، اما ...