شب طوفانی | Stormy Night
پویانمایی مدت زمان: 106 دقیقه سال تولید: 2005 زبان فارسی
گابو و می یک گرگ سفید و یک گوسفند هستند که برحسب اتفاق دوستان صمیمی یکدیگر شده اند ولی اخلاق های خاص گابو باعث می شود تا شرایط برایشان سخت شود و از طرفی دیگر، گله ی می می خواهند تمامی تلاش خود را برای برگرداندن وی بکنند و …