راز کلز | The Secret of Kells
پویانمایی مدت زمان: 75 دقیقه سال تولید: 2009 زبان فارسی
برندان نام پسربچه ای است که با عمویش زندگی میکند. روزی با یک هنرمندی آشنا می شود که برندان را با دنیای هنر و طراحی آشنا می کند. مسیر زندگی برندان عوض شده و تصمیم میگیرد طراحی های کتاب باستانی را به اتمام برساند. در ادامه با سفری به اعماق جنگل با بزرگترین وحشت زندگی اش روبرو میشود.  

تصاویر فیلم