سربازان امپراطور | Ultramarines: A Warhammer 40000 Movie
پویانمایی مدت زمان: 76 دقیقه سال تولید: 2010 زبان فارسی
یک گروه از Ultramarines به تماس مهمی که از قصر شاهنشاهی جهانی دریافت کرده اند پاسخ میدهند. گروهی از امپراتوری در آنجا مستقر شده بودند اما هیچ پاسخی از آنها دریافت نشد. این گروه می کوشند که پی ببرند در آنجا چه اتفاقی افتاده است…

تصاویر فیلم

نقد و بررسی

۹۸/۰۷/۲۵
دادشاه
۹۸/۰۳/۱۰
عالی
۹۸/۰۳/۰۸
ندیدم

ثبت نقد جدید

برای ثبت نقد باید وارد سایت شوید.