تپه اژدها | Dragon Hill
پویانمایی مدت زمان: 75 دقیقه سال تولید: 2002 زبان فارسی
چهار ورودی به دنیای زیبای اژدها وجود دارد . این چهار ورودی همان عناصر اصلی آب , هوا , آتش و زمین می باشد . فقط Ethelbert به عنوان نگهبان ورودی ها کلید این ورود به این سرزمین مخفی را دارد . کوین یک پسر قرون وسطایی به داخل آب افتاده و یک باره سر از سرزمین اژدها در می آورد . او و اژدهای جوانش رفته رفته به دوست همدیگر تبدیل می شوند . اما طبق انتظار همه چیز آنگونه که باید در سرزمین اژدها به آرامی سپری نمی شود . یک جادوگر بد ذات به همراه دستیارش در زندان گرفتار شدند و سهی دارند تا از کوین برای آزادی خود استفاده کرده و او را متقاعد سازند . این جادوگر توسط همان نگهبان پیر زندانی شده تا جهان را برای همیشه در امان نگه دارد . تنها کوین به عنوان یک پسر معصوم می تواند این جادوگر را از زندان خارج سازد .