ماندگاران / هنرسازسازی
مستند مدت زمان: 66 دقیقه سال تولید: 0 زبان فارسی
هنر ساز سازی (کمانچه و سه‌تار) استاد امیر بیاض عطایی.