خواهر خوانده
سینمایی ایرانی مدت زمان: 84 دقیقه سال تولید: 1386 زبان فارسی
زنی با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود و درست وقتی‌که بیشترین نیاز را به کمک دارد توسط فردی ناشناس یاری می‌شود و...