مرز شعله‌ور | Old Surehand
سینمایی خارجی مدت زمان: 77 دقیقه سال تولید: 1965 زبان فارسی
دو نفر بین قبیله کومانچی و شهرک نشین‌ها دخالت می کنند تا اینکه...