دور دنیا در ۸۰ روز | Round the World in Eighty Days
سینمایی خارجی مدت زمان: 125 دقیقه سال تولید: 1956 زبان فارسی
برداشتی از رمانی نوشته "ژول ورن" است و داستان مردی انگلیسی را روایت می‌کند که تلاش دارد در مقابله با کشتی بخار و راه‌آهن دور دنیا را در هشتاد روز بگردد اما…