یادواره پیران چنگی
تئاتر و نمایش › نمایش ساز و آواز مدت زمان: 123 دقیقه سال تولید: 1381 زبان فارسی
پنجمین جشنواره موسیقی مقامی برگرفته از آواها و نواهای هزاردستان هنرمندان موسیقی سرزمین پارت قوچان.