افسون
سینمایی ایرانی مدت زمان: 87 دقیقه سال تولید: 1367 زبان فارسی
مشکینی که کارمند قسمت تحقیق و سرقت اداره بیمه است در زندگی خصوصی درگیر مشکلات روحی و روانی است. پرونده‌ای برای رسیدگی در اختیار مشکینی قرار می‌گیرد که به سرقت یک جواهرفروشی بزرگ مربوط است. صاحب جواهرفروشی که مرتبط با این پرونده است به مشکینی پیشنهاد رشوه می‌دهد اما…
اجتماعی کمدی
سرقت

نقد و بررسی


ثبت نقد جدید

برای ثبت نقد باید وارد سایت شوید.