در به درها
سینمایی ایرانی مدت زمان: 88 دقیقه سال تولید: 1383 زبان فارسی
 توفان، جوانی روستایی، به‌جای عمویش چند روزی سرایدار یک باغ می‌شود.در یک‌شب بارانی، به‌تدریج عروسک‌های مختلفی از سقنقور گرفته تا دسی گونزالس، مادر فولاد زره، یه کتی، سامانتا و فردی به این تصور که باغ، خانه مادربزرگ است به آنجا پناه می‌برند …و

عوامل

card image

مریم سعادت

بازیگر

مشاهده آثار

card image

محسن قاضی‌مرادی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

امیرحسین صدیق

کارگردان

مشاهده آثار

card image

لیلی رشیدی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

حسن پورشیرازی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

سروش خلیلی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

رضا فیاضی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

علی لک‌پوریان

بازیگر

مشاهده آثار