امپراطور شمال | Emperor Of The North
سینمایی خارجی مدت زمان: 116 دقیقه سال تولید: 1973 زبان فارسی
در دوران فلاکت اقتصادی آمریکا، سراسر مملکت مملو از افراد بیخانمان بود. به این دسته افراد "هوبو" می‌گفتند که شخصی مردم‌آزار به نام شاک، مدیر یکی از قطارها، از آن‌ها متنفر بوده و قسم‌خورده بود هرگز اجازه ندهد بیخانمانی، مجّانی سوار قطار شود و آن‌ها را زمانی که سوار می‌شدند به نحوی به قتل و یا صدمات شدیدی وارد می‌کرد و…