نیمه شب ۲۴ آوریل
مستند مدت زمان: 41 دقیقه سال تولید: 0 زبان فارسی
"نیمه‌شب ۲۴ آوریل" (بازخوانی تسخیر لانه جاسوسی و حمله آمریکا به طبس) که به ابعاد جدیدی از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، نحوه افشای اسناد، نقش موسوی‌خوئینی‌ها و بنی‌صدر در این رویداد پرداخته است.