اژدهاک
مستند مدت زمان: 34 دقیقه سال تولید: 1394 زبان فارسی
این نمایش روایت سفر اژدهاک (اژدهاکُش) در پی انتقام مرگ پدرش است که در طول سفر خشم و نفرت درونش به‌صورت دو مار بیرون زده از شانه‌های اژدهاک تصویر می‌شود. در طول مسیر این سفر اتفاقاتی مابین اژدهاک با سمبل‌ها و مردمان تحت تأثیر یاما، پادشاه آن سرزمین رخ می‌دهد و این اژدهاک باید چاره‌ای بیندیشد و...