غزال ایرانی
مستند مدت زمان: 55 دقیقه سال تولید: 1395 زبان فارسی
این مستند به طراحی و ساخت خودرو خورشیدی "غزال ایرانی" توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شرکت آن‌ها در مسابقات جهانی استرالیا و اتفاقاتی که در این مسابقه برای آن‌ها رخ می‌دهد می‌پردازد.