سفرنامه
مستند مدت زمان: 108 دقیقه سال تولید: 1343 زبان فارسی
برادران امیدوار اولین ایرانیانی هستند که به شکل تخصصی و حرفه‌ای، در سال ۱۳۳۳ عزم کردند تا جهان را بکاوند این سفر جنبه تحقیقاتی داشته و به زندگی انسان و نحوه پیدایش انسان در بخش‌های مختلف کره خاکی توجه ویژه‌ای داشته‌اند. این دو برادر به نقاط مختلف دنیا سفر کردند و از مشاهدات خود فیلم‌برداری کردند. سفرهای این دو برادر به قاره‌های آفریقا، آسیا، آمریکا، اروپا، استرالیا و همچنین قاره جنوبگان (قطب جنوب) انجام‌شده است. سفرنامه برادران امیدوار وقایع سفر این دو برادر را همراه با نتیجه پژوهش‌های انسان‌شناسی آنان ارائه می‌کند.