پلودی ماشین پلیس | Ploddy The Police Car On TheCase
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 69 دقیقه سال تولید: 2014 زبان فارسی
"پلودی" که یک ماشین پلیس است مسئول محافظت از پارک جدیدی می‌شود که نماد یک عقاب است و وقتی دو شکارچی زن به این پارک می‌آیند، جان عقاب و جوجه‌اش به خطر می‌افتد و…