پاندای کنگ‌فوکار / هزار و بیست سوال | Panda / A Thousand and Twenty Questions
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 23 دقیقه سال تولید: 2013 زبان فارسی
در یک گردهمایی عمومی که هرکس هر تجربه جدیدی دارد را ارائه می‌دهد، استاد یو تصمیم می‌گیرد به هر پرسشی پاسخ دهد اما...

نقد و بررسی


ثبت نقد جدید

برای ثبت نقد باید وارد سایت شوید.