کلپورگان
مستند › ایران‌شناسی مدت زمان: 22 دقیقه سال تولید: 0 زبان فارسی
کلپورگان روستایی از توابع شهرستان سراوان در سیستان و بلوچستان است. شهرت این روستا به واسطه تولید سفالینه‌هایی است که زنان بلوچ بدون استفاده از چرخ سفالگری می‌سازند.