میکی موس / خانه موش
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 65 دقیقه سال تولید: 0 زبان فارسی
میکی‌‍موس موش خوب و مهربانی است که دوستان خوبی دارد. برای او و دوستانش ماجراهایی نظیر خراب شدن عکس دوستانشان یا ارسال فکس اشتباهی و داستان‌های شیرین دیگری اتفاق می‌افتد. میان پرده ماجراهای میکی موس و دوستانش، لطیفه‌هایی هستند که بچه‌های کوچک تعریف می کنند و...
فانتزی