ویروس انتقام جو | terminal error
سینمایی خارجی مدت زمان: 90 دقیقه سال تولید: 2003 زبان فارسی
نیروگاه اتمی شبه جزیره "کریمر" دچار حادثه‌ای می‌شود و وستون یکی از دانشمندان این شرکت که مسئول طراحی و ساخت نرم‌افزار امنیتی است مورد اتهام قرار می‌گیرد از طرفی ... کارگردان: جان مالووسکی  بازیگران: مایکل نوری، مارینا سیرتیس

عوامل

card image

اسکات کلیفتون

بازیگر

مشاهده آثار

card image

مایکل نوری

بازیگر

مشاهده آثار

card image

مارینا سیرتیس

بازیگر

مشاهده آثار

card image

متیو اودال

بازیگر

مشاهده آثار

card image

تیموتی بوسفیلد

بازیگر

مشاهده آثار