مزدوری برای عدالت

مزدوری برای عدالت

در یک عملیات نظامی در آفریقا "جان سیگل" و افرادش در محاصره‌ی دشمن قرار می‌گیرند. "دریشمن" یکی از مدیران رده بالای سازمان جاسوسی آمریکاست که این عملیات ساختگی را طراحی کرده... با بازی: استیون سیگال کارگردان: وان امی

مشاهده فیلم