باب اسفنجی / دکتر پلانگتون

باب اسفنجی / دکتر پلانگتون

از سری داستان‌های باب اسفنجی و دوست وفادارش پاتریک است که...

مشاهده فیلم

باب اسفنجی / من میمیرم واسه کیک

باب اسفنجی / من میمیرم واسه کیک

در روز بزرگداشت برادری کارمندها، اختاپوس برای اینکه باب را از بین ببرد به او یک کیک بمبی هدیه می‌دهد که…

مشاهده فیلم

باب اسفنجی / سرزمین خرچنگ‌ها

باب اسفنجی / سرزمین خرچنگ‌ها

از سری داستان های باب اسفنجی و دوست وفادارش پاتریک است که...

مشاهده فیلم

باب اسفنجی / عضلانی

باب اسفنجی / عضلانی

باب اسفنجی در پی عضلانی کردن هیکل و اندام خود در مسابقه قوی‌ترین موجودات شرکت می‌کند و…

مشاهده فیلم

باب اسفنجی / هدیه اسفنجی

باب اسفنجی / هدیه اسفنجی

گری بختاپوس را عصبانی می‌کند و باعث درگیری می‌شود در پی این اتفاق...

مشاهده فیلم