ماجراهای جکی چان

ماجراهای جکی چان

گنجینه‌ای باستانی شیادان را به طمع می‌اندازد و جکی چان...

مشاهده فیلم

بن ۱۰: نیروی بیگانه / قسمت ۴۲

بن ۱۰: نیروی بیگانه / قسمت ۴۲

۵ سال از زمانی که بن، ساعت فضایی رو پیدا کرد، می گذره. بن با شرایط سازگار شده و بعد از نابودی نگاتیو، نقش رهبری رو برعهده‌گرفته. اُمیتریکس تغییراتی کرده و قدرت بیشتری به بن داده. و حالا ماجراجویی‌های جدیدی پیش روی بن هست که...

مشاهده فیلم

بن ۱۰: نیروی بیگانه / قسمت ۳۰

بن ۱۰: نیروی بیگانه / قسمت ۳۰

۵ سال از زمانی که بن، ساعت فضایی رو پیدا کرد، می گذره. بن با شرایط سازگار شده و بعد از نابودی نگاتیو، نقش رهبری رو برعهده‌گرفته. اُمیتریکس تغییراتی کرده و قدرت بیشتری به بن داده. و حالا ماجراجویی‌های جدیدی پیش روی بن هست که...

مشاهده فیلم

بن ۱۰: نیروی بیگانه / قسمت ۲۴

بن ۱۰: نیروی بیگانه / قسمت ۲۴

۵ سال از زمانی که بن، ساعت فضایی رو پیدا کرد، می گذره. بن با شرایط سازگار شده و بعد از نابودی نگاتیو، نقش رهبری رو برعهده‌گرفته. اُمیتریکس تغییراتی کرده و قدرت بیشتری به بن داده. و حالا ماجراجویی‌های جدیدی پیش روی بن هست که...

مشاهده فیلم

اسمورف‌ها / قسمت ۳۴

اسمورف‌ها / قسمت ۳۴

اسموف‌ها، موجودات کوچک آبی رنگی هستند که در دهکده کوچکی زندگی میکنند و دشمنی به اسم گارگامل دارند و همیشه از دست او فراری هستند زیرا که او به دنبال معجون اسمورف ها است و …

مشاهده فیلم