هیس

هیس

در اتوبوسی پر از مسافر همه آرام صحبت می‌کنند و سکوت عجیبی حکم فرماست تا اینکه..

مشاهده فیلم

همکلاسی

همکلاسی

پسرک و پدر در مترو در انتظار رسیدن به مقصد بودند که پسرک متوجه می‌شود که همکلاسی‌ شاگرد‌ اول کلاسشان درحال دستفروشی در مترو است. درحالی که متعجب از این موضوع است به پدرش می‌گوید که...

مشاهده فیلم

خطی

خطی

یک راننده تاکسی که در خط بیمارستان کار می‌کند، هرروز به مسافرهایی که برای دیدن نوزاد به بیمارستان می روند، یک شاخه گل می‌دهد و با دادن شماره اتاق های مختلف از آن ها می خواهد گل را به آن اتاق‌ها ببرند.

مشاهده فیلم

کویر آینه‌ها

کویر آینه‌ها

کویر آینه‌ها به شکلی سمبلیک از طریق تصاویری خیره‌کننده و سمبلیک به زندگی، مرگ و عشق می‌پردازد...

مشاهده فیلم

قاب سبز

قاب سبز

سرباز جوانی سرگردان در دشتی سرسبز به پیرمردی برمی‌خورد که...

مشاهده فیلم