بگو بخند / ۶

بگو بخند / ۶

برنامه‌ای در قالب استندآپ کمدی، با اجرای رضا احسان‌پور که به نقدر مسائل روز اجتماعی می‌پردازد...

مشاهده فیلم

قفل فرمون

قفل فرمون

پدری داخل ماشین در حال تعریف کردن رشادت‌هایش در یک دعوای خیابانی است.همسر و دو فرزندش که پدر را خیلی قهرمان و قوی می‌دانند مجذوب صحبت‌های او هستند که ناگهان...

مشاهده فیلم

همکلاسی

همکلاسی

پسرک و پدر در مترو در انتظار رسیدن به مقصد بودند که پسرک متوجه می‌شود که همکلاسی‌ شاگرد‌ اول کلاسشان درحال دستفروشی در مترو است. درحالی که متعجب از این موضوع است به پدرش می‌گوید که...

مشاهده فیلم

چشم به راه

چشم به راه

داستان خانواده ای که با نداری روزها را سپری می‌کنند اما...

مشاهده فیلم

فیلم کوتاه